MENANAM KOPI
(KOPI ROBUSTA, KOPI LIBERICA, KOPI LUWAK)KEPERLUAN ASAS TANAMAN

Pokok kopi memerlukan taburan hujan di antara 2000-3000 mm setahun.  Dalam masa yang sama pokok kopi juga memerlukan musim kering semasa pembentukan primordia bunga bagi pengeluaran hasil yang baik.  Pokok kopi juga memerlukan purata suhu di antara 19oC - 28oC serta kelembapan di antara 70-80%.

Faktor tanah

Pokok kopi boleh tumbuh dengan baik di kebanyakan jenis tanah.  Ini termasuk tanah-tanah yang berasal daripada lahar, granit, shales serta batu pasir.  Tanah gembur yang mempunyai bahan organik yang tinggi serta mengandungi bahan mineral yang mencukupi adalah sangat sesuai.  Tanah terebut mestilah mempunyai saliran air yang baik serta nilai pH diantara 4.5 - 6.5 disamping mempunyai unsur-unsur pemakanan yang mencukupi seperti nitrogen, fosforus, kalium, mangnesium serta bahan organik.

Faktor-faktor tanah dan kesesuaian untuk tanaman kopi

Sifat tanah

Kesesuaian

Sesuai Sederhana sesuai
 Kecerunan 0 - 12o 12 - 20o
 Saliran Tak sempurna salir ke salir* Agak sangat salir
 Kedalam tanah berkesan > 75 cm 50 - 70 cm
 Tekstur dan struktur Selain dari pasir yang tidak berstruktur
dan lempung masif
Lempung masif
 Kemasinan > 50 cm 25 - 50 cm
 pH 4.5 - 6.5
 Ketebalan gambut < 25 cm 25 - 50 cm
 Kandungan batu < 25% tersebar sama rata atau terdapat
di bawah kedalaman 75 cm
25-75% tersebar sama rata atau terdapat di bawah kedalaman 75 cm.
 Ketidak seimbangan nutrien Tiada kandungan nutrien mikro yang berlebihan atau CEC dari sederhana
rendah ke rendah
CEC sederhana rendah

* Tak sempurna salir bermaksud mata air (water table) diantara 50-75 cm.
   Air bertakung semasa hujan tetapi keadaan pulih selepas hujan


Tanah-tanah sederhana sesuai untuk tanaman kopi

Jenis tanah (siri) Masalah Pengurusan
Batu hitam, chunglun, gong, chenak, harimau, holyrood, kawang, kerayong, klau, lalat, lating, lintang, lubuk kiat, medang, merapoh, penambang, rengam, sagu, serada, serdang, tai tak, tampin, tampoi, tangga, tawar, tebok, telaga, telemong, terah, weng.

CED 5-10
meq/100 g tanah

CEC sederhana rendah.  Ikuti program pembajaan yang disyorkan.  Gunakan tambahan baja organik.

 

Kangar

Lempong Organik dan Muk

Lapisan padat

Lapisan padat (di bawah 50 cm) atau berbatu.  Pecahkan lapisan padat dan buang batu-batu jika perlu.
Chenian

Langkawi

Curam

Sangat Salir

Sangat salir.  Adakan sistem pengairan.  Sediakan pokok-pokok pelindung secukupnya.
Gambut

Nami

Benta

Lapisan gambut

CEC 5-10 meg/
100 g tanah

Curam
Lapisan padat

Ikuti syor pembajaan yang disyorkan.  Buat lubang tanaman di dalam lubang.  Sediakan sistem saliran.
Setiawan

Tekstur sederhana kasar dan struktur lemah.  CEC 5010 meq/100g tanah

 
Baling, Batang Merbau, Chat, Beserah, Bungor, Yong Peng, Jerangau, Kala, Kampong Kolam, Kangkar, Katong, Kekura, Laka, Lambak, Pohoi, Lancang, Munchong, Musang.

Curam.  CEC 5-10
meq/100g tanah

 
Kuantan

Sangat salir.  CEC 5-10 meq/100g tanah

 
Chuping, Kodiang, Masai, Pokok Sena dan Tavy

Berbatu. CEC 5-10g
meg/100g tanah

Tekstur halus/kasar.  Ikuti pgoram pembajaan yang disyorkan.  Gunakan tambahan baja organik.  Elak kerja-kerja penyediaan tanah ketiak tanah basah dan sediakan sistem saliran untuk tanah-tanah berstruktur halus.
Durian

 

Curam.  Tekstur halus dan struktur kasar dan halus Elakkan hakisan tanah dengan menanam penutup bumi, menanam mengikut kontor, membina teres atau tapak pentas.
Apek Lapisan padat.  Tekstur sederhana halus dan struktur lemah.  CEC 5-10 meg/100 g tanah.  
Asahan

Berbatu, lapisan padat.
CEC 5-10 meq/100g tanah

 


Hanya dua spesies kopi sahaja yang sesuai ditanam di negara ini, iaitu Kopi Liberica dan Kopi Robusta.  Pada masa ini kopi jenis Liberica (Coffea liberica Bull ex Hiem) sesuai ditanam di Semenanjung Malaysia (terutama Johor dan Selangor).  Manakala kopi jenis Robusta pula banyak ditanam di Sabah dan Sarawak.  Pokok kopi adalah dalam golongan tanaman saka.  Tanaman ini boleh hidup sehingga melebihi 25 tahun dan membesar sehingga kepada paras ketinggian 6-15 m sekiranya tidak dikawal.

Bagi tanaman kopi jenis Liberica, pertumbuhan akar tunjangnya boleh mencapai 0.5- 6.0 m manakala pertumbuhan akar sisi pula adalah diantara 2-3 m.  Kebiasannya sebanyak 4-8 akar sisi akan keluar daripada akar tunjang dan tumbuah secara mendatar.

Bagi kopi jenis Robusta pula,  pertumbuhan akar tunjangnya adalah lebih pendek dan biasanya tidak melebihi 0.5 m.  Ini diikuti dengan pertumbuhan akar sisi yang kebanyakannya tumbuh secara mendatar diikuti dengan pertumbuhan akar rerambut dalam lingkungan 0.3 m menghala permukaan tanah.

Pokok kopi yang ditanam menggunakan biji benih mula mengeluarkan bunga lebih kurang setahun selepas ditanam di ladang.  Ini berbeza daripada anak benih yang ditanam menggunakan baka cantuman di mana ia mula mengeluarkan bunga pada peringkat umur 6-9 bulan selepas ditanam  Kopi Liberica mengambil masa 8-13 bulan dari tarikh pengeluaran bunga untuk masak manakala kopi jenis Robusta mengambil masa antara 9-10 bulan untuk masak.

SEMAIAN

 1. Menggunakan biji benih

  Biji kopi terpilih disemai di dalam kotak semaian atau terus ke dalam polibeg.  Penyemaian terus ke dalam polibeg dapat mengurangkan kerossakan anak pokok semasa menjalankan kerja-kerja mengubah dan menjamin anak pokok kopi yang lebih seragam.  Biji benih mula bercambah 4-7 minggu selepas tarikh disemai dan lebih kurang 80% percambahan akan diperolehi selepas 8-10 minggu.  anak benih kopi hendaklah diubah ke ladang selepas 4-6 bulan.
   

 2. Pembiakan Secara Tampang

  Terdapat dua cara pembiakan tampang yang biasa digunakan di dalam pembiakan kopi, iaitu cara keratan dan cara cantuman  (lihat teknik cantuman pokok). 

  Cara Keratan:
  Pembiakan ini sangat sesuai untuk kopi jenis Robusta tetapi kurang sesuai untuk jenis Liberica.

  Cara Cantuman:
  Anak benih kopi yang ditanam di dalam polibeg boleh dicantum selepas berumur 6-8 bulan.  (Sila lihat teknik cantuman pokok)

SISTEM TANAMAN

Tanaman tunggal
Tanaman boleh dibuat menggunakan jarak tanaman 3m x 3 m segitiga sama dan dapat memberikan sebanyak 1,280 pokok sehektar.

Tanaman Selingan Dengan Kelapa
Tanaman boleh dibuat menggunakan jarak tanaman 3m x 3m di mana dua barisan kopi ditanam diantara barisan kelapa yang mempunyai jarak 9m x 9m.  Sebanyak 790 pokok boleh ditanam untuk setiap hektar.
 

PEMBAJAAN

Panduan membajaan kopi mengikut siri tanah seperti berikut:-

Selangor:

Jenis tanah:  Selangor, Briah, Kangkong
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP dalam tiap-tiap lubang

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
57
57
85
85
0.5
0.7
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
-
-
14
-
14
14
14
14
-
-
0.5
-
0.5
0.5
0.5
0.5
-
-
14
-
14
14
14
14
-
-
0.5
-
0.5
0.5
0.5
0.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
170 6.0 42 1.5 28 1.0

 

Johor:

Jenis tanah:  Shallow Phase, Parit Botak Briah
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) Serbuk Batu Kapur dalam tiap-tiap lubang

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
99
99
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5
-
-
14
14
14
14
28
28
-
-
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
-
-
14
14
23
23
28
28
-
-
0.5
0.5
0.8
0.8
1.0
1.0
Pokok besar
(6 bulan sekali)
198 7.0 57 2.0 71 2.5


Untuk tanah jenis Johor, tabur serbuk batukapur atau GML sebanyak 227 gm (8 oz), jarak 0.9 m (3 kaki) di sekeliling lubang semasa  hendak menanam dan dilakukan sekali setahun atau tabur sebanyak 454 gm (16 oz) tiap-tiap dua tahun. 

Bagi tanah jenis Selangor, cara menabur sama seperti tanah jenis Johor disebabkan mempunyai keasidan tanah yang sama. Baja sebatian boleh juga digunakan selain daripada baja tunggal (straight fertilizers).  Selain daripada N-26 atau Urea, Calcium Ammonium Nitrate boleh juga digunakan dengan kadar yang berpatutan.  Di tanah yang lebih asid, baja yang mengandungi sulphate hendaklah dielakkan.

Jenis tanah:  Shallow Phase, Parit Botak Briah
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) GML

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
113
113
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
4.0
4.0
-
-
14
-
14
14
14
14
-
-
0.5
-
0.5
0.5
0.5
0.5
14
14
28
28
42
42
57
57
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
Pokok besar
(6 bulan sekali)
227 8.0 42 1.5 170 6.0

 

Jenis tanah:  Gambut Cetek
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) GML + 7 gm Copper Sulphate

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI CuSO4
gm oz gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
85
85
142
142
0.5
0.8
1.5
1.5
3.0
3.0
5.0
5.0
-
-
14
-
14
14
14
14
-
-
0.5
-
0.5
0.5
0.5
0.5
14
14
28
28
57
57
85
85
0.5
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
-
-
7
-
-
14
-
14
-
-
0.25
-
-
0.5
-
0.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
283 10.0 42 1.5 255 9.0 - -


Tabur serbuk batukapur atau GML sebanyak 0.5 kg (1 lb) jarak 0.9 m (3 kaki) di sekeliling lubang semasa hendak menanam dan dilakukan sekali setahun.  Di tanah yang lebih asid seperti Siri Linau, tabur sebanyak 0.9 kg (2 lb) tiap-tiap tahun.  Tanah gembur cetek boleh berlaku kekurangan unsur-unsur pekit (trace element) selain daripada Cu seperti Zu dan B.  Oleh itu analisa daun (foliar analysis) diperlukan.

Jenis tanah:  Tanah tinggi asal setempat (upland sedentary soils)
Di lubang tanaman:  1170 gm (6 oz) CIRP

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI CuSO4
gm oz gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
113
113
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
4.0
4.0
-
-
14
14
28
28
42
42
-
-
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
14
14
28
28
42
42
57
57
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
-
14
-
14
-
28
-
42
-
0.5
-
0.5
-
1.0
-
1.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
227 8.0 85 3.0 170 6.0 - -


MEMUNGUT HASIL

Hasil pertama untuk jenis Liberica sudah boleh diperolehi selepas berumur 2 1/2 - 3 tahun.  Hanya buah masak dipungut setiap 2 minggu sekali.  Buah-buah kopi boleh diperolehi di sepanjang tahun tetapi musim yang berhasil tinggi ialah dari bulan Oktober ke Februari dan musim kecil dari bulan Mei dan Jun.

HASIL PENGELUARAN

Hasil kopi jenis Liberica yang didapati oleh pekebun-pekebun kecil ialah seperti berikut:-

 1. Tanaman kopi tunggal
  6.7 - 9 ton.  - kopi jambu/ha/tahun (45-60 pikul/ekar/tahun) atau (5-6 pikul biji kering).
   

 2. Kopi sebagai tanaman (selingan dengan kelapa)
  6 - 7.5 ton - kp\opi jambu/ha tahun (40-50 pikul/ekar/tahun) atau (4-5 pikul biji kering).
   

 3. Hasil kopi jenis Robusta:
  4.5 - 5.2 ton - kopi jambu/ha/tahun (30-35 pikul/ekar/tahun) atau (7-8 pikul biji kering).

Kadar pertukaran kopi jambu/biji kering ialah:-   Liberica (10:1)     Robusta (4.5:1)       Arabica (5.5:1)


PENYAKIT TANAMAN KOPI

 • Karat daun
  Bintik berwarna jingga kemudiannya perang.  Permukaan bawah duan terdapat spora berwarna jingga.  Sembur dengan racun copper hydroxide, cyproconazole, hexaconazole atau copper oxydhloride.
   

 • Penyakit hawa bebenang
  Jalinan benang kasar berwarna putih pada batang dan daun.  Batang dan daun yang diserang menjadi perang dan gugur.  Cantas dan musnah bahagian yang diserang dan sembur dengan bordeaux mixture.
   

 • Penyakit cendawan angin
  Selaput kulat berwarna putih kemerahan lama kelamaaan akan mati.  Cantas dan musnah bahagian yang diserang.
   

 • Antraknos buah
  Tanda bintik-bintik hitam di kulit kemudian menjangkit hingga ke bahagian biji.  Akhirnya buah kering.  Sembur dengan racun kulat seperti mancozeb, kuprum oksiklorida atau chlorothalonil.
   

 • Penyakit akar putih dan Penyakit akar merah
  Menyerang akar menyebabkan reput.  Kelihatan jalinan bebenang putih dan jalinan bebenang merah.  Gali dan musnah pokok yang diserang.  Siram racun kulat seperti tridemorph pada pokok yang diserang dan yang berdekatan.


PEROSAK TANAMAN KOPI

 • Kumbang pengorek buah kopi
  Kumbang menebuk buah, dahan dan batang pokok.  Lundi memakan tisu-tisu buah menjadikannya hitam.  Pungut buah masak dengan segera.
   

 • Ulat daun kopi
  Ulat memakan daun tua dan muda.  Kebersihan ladang hendklah dijaga.
   

 • Kumbang kaboi
  Kumbang dewasa memakan daun muda atau bunga.  Seburkan dengan cypermethrin.
   

 • Teritip
  Serangga menghisap ssap pada pokok muda, daun muda, tangkai tulang daun, ranting muda, tangkai bunga dan buah.  Sembur dengan white-oil atau malathion.
   

 • Nematod
  Akar pokok menjadi reput dan berwarna perang.   Guna pokok penanti yang rintang.


TANAMAN KOPI DI MALAYSIA

Kopi Liberica - Johor
Kopi Robusta - Kedah
Kopi Arabica - Cameron Highlands


RANTAIAN KE LAMAN-LAMAN KOPI

Untuk penerangan seterusnya, sila klik pada tajuk-tajuk di bawah ini:-

 [ke Laman Utama]   [ ke belakang ]
Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
08 July 2009 11:10:58 PM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan mana-mana rantaian laman
tidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini, sila hubungi webmaster:
mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.