Program & Aktiviti
 

 

 1. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN
   

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan membangunkan industri buah-buahan negara berdasarkan kepada sembilan (9) jenis buah-buahan yang terpilih selaras dengan DPN 3 dan mengambil peluang pasaran antarabangsa untuk buah-buahan tropika, sama ada segar atau diproses.

  Pelaksanaan program ini memastikan bekalan buah-buahan yang bermutu tinggi, mencukupi dan dapat memenuhi permintaan negara keatas buah-buah segara dan bekalan untuk industri pemprosesan melalui pelaksanaan Projek Dusun Nukleus, Projek Pemulihan Dusun dan Projek Kelompok.

  Aktiviti Fokus:

  • Berlandaskan Pelan Bisnes
  • Pembangunan Dusun Nukleus yang mempunyai Commercial Look
  • Penggunaan teknologi moden dan mekanisasi
  • Buah-buahan tempatan yang diberi keutamaan ialah betik, nanas, tembikai, belimbing, limau madu & bali, mangga, nangka, jambu batu dan durian.
  • Melibatkan pendekatan MOA Inc.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM5,000 / ha. untuk tujuan:

  • Pembersihan kawasan
  • Jalan ladang / pertanian
  • Perparitan
  • Sistem Pengairan Utama (paip utama, pam, pembinaan kolam dan rumah pam)


 2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI SAYUR-SAYURAN

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran secara besar-besaran melalui Pembangunan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) sebagai zon pengeluaran makanan yang kekal di setiap negeri. Program ini menggalakkan juga sektor swasta, terutamanya usahawan tani dan belia-belia berpengalaman untuk mengusahakan TKPM.  Setiap pengusaha TKPM disasarkan akan memperolehi pendapatan sekurang-kurang RM3,000 / bulan.

  Aktiviti Fokus:

  • Pengeluaran sayur-sayuran secara komersil
  • Perlaksanaan projek berdasarkan kepada Pelan Bisnes
  • Mengamalkan teknologi moden (contoh: Fertigasi) dan mekanisasi
  • Melibatkan pendekatan MOA. Inc.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM10,000 / ha. bagi aktiviti:

  • Pembersihan kawasan
  • Jalan ladang  / pertanian
  • Perparitan
  • Sistem pengairan utama


   

 3. PROGRAM PENYATUAN TANAH SAWAH

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan meningkatkan pengeluaran purata hasil padi negara mencapai sasaran 5.5-10.0 tan / ha. di kawasan jelapang padi utama dan jelapang padi sekunder. 

  Aktiviti Fokus:

  • Pengurusan ladang secara komersil / estet
  • Perataan sawah
  • Pengubahsuaian dan perluasan lot supaya akses terus kepada taliair ladang, jejari dan parit ladang
  • Penggunaan 'check list' dan pakej teknologi secara tepat
  • Perlaksanaan Pengurusan Tanaman Bersepadu termasuk Pengurusan Perosak Bersepadu
  • Melibatkan pendekatan MOA Inc.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM660 / ha. untuk tujuan pengurusan air.

  • Pembersihan kawasan
  • Jalan ladang / pertanian
  • Perparitan
  • Sistem Pengairan Utama (paip utama, pam, pembinaan kolam dan rumah pam)
    

   

 4. PROGRAM PEMBANGUNAN BELIA DAN USAHAWAN TANI

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan belia tani yang mengusahakan projek pertanian berskala besar dan berupaya memperolehi pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan.

  Keutamaan diberi kepada belia tani lepasan Kursus Pertanian di Jepun (di bawah program JAEC); belia lepasan Institut Pertanian, dan juga lepasan Institusi Pengajian Tinggi untuk menjalankan projek-projek pengeluaran bahan makanan di Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) yang disediakan oleh Kerajaan Negeri.

  Aktiviti Fokus:

  • Mengamalkan teknologi moden dan mekanisasi (contoh: Fertigasi)
  • Mengamalkan sistem penanaman berlandaskan Pelan Bisnes
  • Mengintegrasikan perusahaan pengeluaran makanan
  • Melibatkan pendekatan MOA Inc.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM5,000 / ha. untuk aktiviti:-

  • pembersihan kawasan
  • jalan ladang / pertanian
  • perparitan
  • sistem pengairan utama(paip utama, pam, pembinaan kolam dsb)


 5. PROGRAM PEMBANGUNAN LADANG SATELI

  Tujuan Program:

  Ladang satelit diwujudkan berhampiran bandar-bandar utama di negeri-negeri sebagai satu kawasan ladang intergrasi pengeluaran ulam-ulaman, rempah ratus, sayur-sayuran, buah-buahan singkat masa dan ternakan bagi memenuhi keperluan pengguna di kawasan bandar dan kawasan yang berhampiran.  Disamping itu, ia juga akan berfungsi sebagai satu kawasan tarikan pelancongan pertanian.

  Aktiviti Fokus:

  • Pusat pasaran jualan terus
  • Kawasan pengeluaran bahan makanan dan Agro pelancongan
  • Destinasi perkelahan keluarga (Family Outing)
  • Melibatkan pendekatan MOA Inc.


 6. PROGRAM PEMBANGUNAN DI TANAH TERBIAR

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan membangun dan mengusahakan pertanian di kawasan tanah dan sawah terbiar menjadi ladang tanaman makanan komersil yang diusahakan oleh usahawan, belia dan pihak swasta dengan sasaran pendapatan sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan.

  Modaliti:

  Program ini dilaksanakan dengan satu pendekatan yang melibatkan pengusaha-pengusaha menyewa tanah daripada tuan punya tanah dan mengwujudkan perkongsian 'win-win situation' melalui pembahagian tertentu dariapda keuntungan projek. 

  Aktiviti:

  • Sistem penanaman berdasarkan Pelan Bisnes yang disediakan
  • Tanaman sayur-sayuran tanaman singkat masa dan buah-buahan
  • Menggunakan pakej teknologi moden dan mekanisasi
  • Melibatkan pendekatan MOA Inc.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM5,000.00 / ha. untuk tujuan:-

  • Pembersihan kawasan
  • Jalan Ladang / Pertanian
  • Perparitan
  • Sistem perparitan utama (paip utama, pam, pembinaan kolam)


 7. PEMBANGUNAN USAHAWAN PEMPROSESAN  MAKANAN

  Tujuan Program:

  • Melahirkan 100 orang setahun usahawan pemprosesan makanan yang berupaya memperolehi pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan.
    
  • Meningkatkan taraf industri-industri kecil peranian dan hiliran berasaskan pertanian bagi menyumbang kepada keperluan industri makanan.
    
  • Mewujudkan usahawan yang mengamalkan gaya hidup sihat dan beretika.
    
  • Menjalankan perusahaan mereka dalam konteks mengamalkan akta-akta keselamatan makanan, pemprosesan dan kawalan mutu.

  Aktiviti:
   

  • Masukkan senarai kategori jenis produk
  • Menggunakan pendekatan "Good Manufacturing Practise
  • Mengeluarkan produk dan pembungkusan bermutu dan standard

  Bantuan Yang Disediakan:

  Bantuan kewangan antara RM10 - RM15 ribu untuk aktiviti kemudahan infrastruktur dan perolehan mesin pemprosesan dan sebagainya

  PROGRAM PENINGKATAN PENGELUARAN KELAPA

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani dari RM200 hektar sebulan kepada RM1,000 hektar sebulan melalui peningkatan hasil kelapa daripada 5,000 kepada 20,000 biji hektar setahun.

  Aktiviti Fokus:

  • Penanaman semula dan pemulihan kawasan dengan kelapa
  • Penggunaan baka kelapa berprestasi tinggi seperti hybrid MATAG, MAWAR, PANDAN dan Malaysian Dwarf.
  • Mewujudkan Pusat Pengumpulan Hasil Kelapa
  • Menggalakkan tanaman campuran dalam kawasan kelapa, aktiviti hiliran dan pemprosesan.

  Bantuan Yang Disediakan:

  Penanaman semula kelapa:  Maksimum RM3,000 / hektar bagi aktiviti:

  • penebangan / pembersihan kawasan
  • membina / memperbaiki perparitan

  Penanaman baru kelapa:  Maksimum RM3,000 / ha. bagi aktiviti:

  • penebangan / pembersihan kawasan
  • membina / memperbaiki perparitan

  Pemulihan kawasan kelapa:  Maksimum RM1,500 / ha. bagi aktiviti:

  • penebangan / pembersihan kawasan
  • membina / memperbaiki perparitan

 8. PROGRAM INTEREGRASI KAWASAN SAWAH

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan bersih pesawah di luar kawasan jelapang padi yang menanam padi sekali setahun kepada sekurang-kurangnya RM1,000/ha/bulan dan menggalakkan tanaman padi ditukarkan kepada tanaman lain sepenuh masa.

  Aktiviti Fokus:
   

  Musim Utama - Tanaman Padi
  Luar Musim - Tanaman Kontan dan Sayuran dalam petak sawah
  \Aktiviti Sepanjang Tahun - Tanaman buah-buahan, kelapa dan rempahan di batas utama.
  Aktiviti hiliran - Pemeliharaan itik, ikan dan kompos

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM5,000.00 / ha. untuk aktiviti:-

  • kos infrastruktur saliran / perparitan
  • pemuliharaan tanah
  • sistem pengairan utama
  • promosi teknologi

 9. INTEGRASI TANAMAN JAGUNG / LEMBU FIDLOT

  Tujuan Program:

  Program ini bertujuan meningkat dan memaksimumkan pendapatan petani dengan projek tanaman jagung manis dan memelihara lembu daging fidlot secara integrasi dan seterusnya meningkatkan pengeluaran jagung manis dan daging negara.


  Aktiviti Fokus:

  • Menanam jagung manis untuk pasaran segera
  • Memelihara lembu daging (baka terpilih) secara fidlot
  • Mengitar semula sisa tanaman jagung sebagai silaj untuk dijadikan makanan lembu

  Bantuan Yang Disediakan:

  Maksimum RM5,000/unit/orang untuk aktiviti:-

  • pembersihan kawasan untuk tanaman jagung
  • benih jagung
  • bahan binaan
  • peralatan kandang

 10. PROJEK KELOMPOK

  Projek Perladangan Berkelompok telah diperkenalkan pada tahun 1984 dan perlaksanaannya adalah berlandaskan kepada:-
   

  • penggabungan kebun dan sawah kecil yang diurus secara pengurusan pusat
  • pengamalan perladangan moden untuk meningkatkan produktiviti dan
  • perusahaan tani yang berorientasikan perniagaan yang menguntungkan

  Sehingga kini, Jabatan Pertanian menyelaras 4,385 buah Projek Perladangan Berkelompok di seluruh Semenanjung Malaysia.  Projek ini diusahakan dengan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, padi, kelapa dan florikultur.  Seluas 148,000 hektar kawasan telah dimajukan dengan penglibatan seramai 165,791 peserta.  Nilai pengeluaran yang berjumlah RM385 juta berjaya dihasilkan. Bagi meningkatkan produktiviti ladang kelompok, Jabatan Pertanian telah melaksanakan Sistem Kualiti MS ISO 9002: Perkhidmatan Pengembangan Perladangan Berkelompok (PPPB) ke atas 660 buah Projek Kelompok terpilih dan berdaya maju yang melibatkan 17,066 peserta.  Setiap peserta projek disasarkan mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RN1,000.00 sebulan.
   

  Aktiviti fokus:
   

  • Di bawah Sistem Kualiti MS ISO PPPB, perkhidmatan yang ditawarkan kepada petani meliputi perancangan projek kelompok, penyediaan pelan bisnes, latihan, lawatan sambil belajar, petak demonstrasi, nasihat teknikal, pemasan hasil pertanian, penyeliaan dan pemantauan projek kelompok.
    
  • Pengeluaran sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman singkat masa secara komersil.

  • Pengeluaran bahan pertanian makanan mengikut pelan bisnes yang merangkumi pelan pengeluaran dan pemasaran.

  • Mengamalkan teknologi moden dan mekanisasi
    
  • Pemantauan kemajuan projek melalui sistem komputer internet.

 11. PROGRAM LADANG KONTRAK

  Pengenalan Ladang Kontrak:

  Dalam Rancangan Malaysia Ke 9, sektor pertanian telah diberi tumpuan yang khusus khasnya kepada aktiviti-aktiviti yang boleh membantu kerajaan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai jentera pertumbuhan ekonomi ketiga negara.  Penekanan diberi kepada bidang pengeluaran berkualiti dan nilai tambah yang tinggal menerusi aktiviti seperti penggredan, pembungkusan, pelabelan dan penjenamaan serta pemasaran yang teratur.

  Tumpuan program / aktiviti yang selaras dengan Plan balance of Trade (BOT) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.  Pendekatan secara bersepadu di antara Jabatan / Agensi di bawah Kementerian Pertanian Industri Asas Tani.

  Objektif Ladang Kontrak:

  • Menjamin pasaran dan seterusnya meningkatkan pendapatan pengeluar.
  • Mempertingkatkan pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran melalui perancangan pengeluaran dan pemasaran bersistematik.
  • Memastikan pengeluaran hasil pertanian yang berkualiti dan mapan serta menepati kehendak pasaran melalui Amalan Pertanian Baik (GAP).
  • Mempertingkatkan pemindahan Teknologi di dalam rantaian bekalan.

  Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan / Agensi

  di bawah Program Ladang Kontrak

 

FAMA
(klik)

 

-
-
-
-

Jaminan pasaran
Insentif bimbingan
Pengaturan pasaran
Khidmat sokongan pemasaran
LPP
(klik)


 
-
-
-
-
 
Pembiayaan infrastruktur asas
Penyaluran input awal
Pembiayaan infrastruktur pengeluaran dan pemasaran
Pengaturan program latihan
Penyediaan kemudahan komunikasi / ICT
DOA
(klik)

 
-
-
-
-
Khidmat nasihat pengembangan
Bantuan insentif pertanian
Latihan dan kursus teknikal dan motivasi
Penyertaan skim SALM
LPNM

 
-
-
-
Bantuan input pertanian
Bantuan bahan input tambahan
Kemudahan infrastruktur
MARDI
(klik)
 
-
-
-
Research & Development
Perkhidmatan bimbingan
Program latihan


  Komoditi:

   

  16 jenis sayur-sayuran:-

   

  bendi, cili, halia, tua, jagung manis, kacang buncis, kacang panjang, keledek, kubis, labu manis, petola, roselle, terong, timun, tomato, ubi kayu, ubi kentang.

   

  13 jenis buah-buahan:-

   

  belimbing, betik, buah mata naga, durian, jambu batu, limau, mangga, manggis, nanas, nangka, pisang, rambutan, tembikai.

   

  Syarat-syarat Menyertai Ladang Kontrak:

  1. Individu perseorangan atau kelompok petani/syarikat.

  2. Memiliki kawasan tanah tapak projek dengan pemilikan/sewaan yang sah disisi undang-undang.

  3. Terlibat secara langsung dan sepenuh masa dalam projek tanaman yang diusahakan.

  4. Berpengalaman dalam pengeluaran komoditi buah yang diusulkan.

  5. Mempunyai modal kerja yang mencukupi.
    

  Cara Memohon:

   

  Mendapatkan dan mengisi borang permohonan di semua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian (FAMA, Jabatan Pertanian, LPP/PKK, LPNM) yang berdekatan.

   

Proses Permohonan
 

 

 1.  PROGRAM / PROJEK DI BAWAH DASAR JAMINAN BEKALAN MAKAN NEGARA (DJBM)
   

  Matlamat program ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agro makanan bagi memenuhi tahap sara diri, memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal serta menjamin pengeluaran bahan makanan tidak menurun dan juga memastikan bekalan bahan makanan mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan.

   

  Terdapat lima (5) program di bawah Jabatan Pertanian, iaitu:-
   

  1. Projek Perataan Tanah Sawah (luar jelapang)

   Salah satu komponen utama dibawah Pelan Peningkatan Pengeluaran Padi Negara bertujuan meningkatkan kecekapan Amalan Pertanian Baik (APB) bagi mencapai purata hasil daripada 3.80 tan/ha (2007) kepada 4.58 tan/ha (2010) dan SSL daripada 73% (2007) kepada 86% (2010).  Selain melaksanakan aktiviti perataan tanah sawah, projek ini juga melibatkan aktiviti membina dan memperbaiki saluran-saluran air di peringkat ladang, batas-batas ladang dan pintu kawalan air dalam petak sawah bagi mengoptimumkan penggunaan air yang terhad.  Kadar insentif amalan teknologi perataan tanah sawah ialah RM1,500/ha.
    

  2. Projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)

   Bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan, produktiviti dan pendapatan.  Projek projek adalah secara berskala besar, komersial dan moden.  Peserta terdiri dari usahawan tani dan sektor swasta.
    

  3. Insentif Pengeluaran Makanan

   Bertujuan meringankan bebanan pengusaha tanaman akibat kenaikan kos pengeluaran serta menggalakkan peningkatan pengeluaran tanaman makanan.  Kadar insentif (bantuan kewangan) yang ditawarkan kepada pengusaha tanaman adalah seperti berikut:-

   - Sayur-sayuran dan tanaman ladang
     RM81/tan untuk pekebun kecil (kurang 40 ha) dan RM27.tan untuk estet (lebih 40 ha)

   - Buah-buahan
     RM78/tan untuk pekebun kecil (kurang 40 ha) dan RM26/tan untuk estet (lebih 40 ha)

   Sila lihat keterangan lanjut mengenai insentif ini !
    

  4. Program Bumi Hijau - Tanaman

   Bertujuan menggalakkan penduduk bandar dan desa bercucuk tanam bagi mengeluarkan sendiri bahan makanan segar yang berkhasiat dan selamat dimakan.  Projek dilaksanakan secara individu/keluarga, komuniti atau institusi secara persendirian / gotong-royong.  Tanaman digalakkan adalah sayur-sayuran jenis daun dan buah, herba dan ulam-ulaman.  Pemberian KIT Bumi Hijau yang terdiri daripada biji benih, manual penanaman dan baja sebagai permulaan serta nasihat teknikal dari Jabatan Pertanian.
    

  5. Program Pembangunan Tanah Terbiar

   Tanah milik yang diberikan lesen pendudukan sementara (TOL) yang tidak ditanam/diusahakan selama 3 tahun berturut-turut, suatu tanaman / ternak air / ternakan secara khusus atau integrasi dengan maksud mendapat hasilnya.  Kadar insentif amalan teknologi RM20,000/hektar (pembersihan kawasan, jalan ladang, perparitan, sistem pengairan dan input ladang).  Tanaman fokus kepada sayuran, tanaman kontan dan buah-buahan.  Dimajukan oleh pemilik sendiri atau secara berkumpulan atau usahawan melalui sewaaan atau 'profit sharing'.

 

 
[ke Halaman Utama] 
 

 


Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
27 July 2009 12:27:28 PM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan mana-mana rantaian laman
tidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini, sila hubungi webmaster:
mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.