BAHAN AKTIF RACUN PEROSAK
Dipetik dari majalah Teknotani 2000


Sepuluh jenis bahan aktif baru untuk bidang pertanian telah didaftar oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak.  Kebanyakan bahan aktif ini adalah highly active dan spesifik untuk mengawal sesuatu perosak.  Bahan-bahan aktif ini adalah kurang memudaratkan berbanding dengan bahan-bahan aktif yang didaftarkan terlebih dahulu.   Kadar penggunaannya rendah iaitu di antara 20 gm -1 50 gm bahan aktif sehektar.  Azadiractin pula adalah ektrak dari tanaman neem untuk mengawal serangga perosak.  Ia tiada mempunyai tempoh dilarang mengutip hasil (TDMH) sesuai untuk diguna pada tanaman yang hasilnya perlu dikutip sepanjang masa seperti kacang wangi.  Keterangan bahan-bahan aktif ini adalah seperti berikut:-

 1. Acibenzolar (47.5% w/w) - Pengaktif Tanaman
  Nama dagangan:  Bion 50 WG
  Formulasi:  Butir Terserak Air
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 4943 Kelas V
  Nama pendaftar:  Novartis Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Sejenis pengaktif tanaman.  Bertindak dengan merangsang ketahanan semulajadi tanaman dikenali sebagai Systemic Activated Resistance dan memperbaiki ketahanan terhadap penyakit bintik berpusar (Colletotrichum spp.) dan hawar pucuk (choanephora spp.) pada tanaman cili.  Disyorkan pengaktif tanaman ini dicampur dengan mancozeb dan disembur sebelum serangan penyakit.
   

 2. Azadiractin (4.5% w/w) - Racun Serangga
  Nama dagangan:  Neemix 4.5
  Formulasi:  Pekat Teremulsi (EC) 
  Tahun didaftar:  1998
  Kelas IV
  Nama pendaftar:   Surecrop Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Sejenis pengawalatur tumbesar serangga (insect growth regulatory) dari sumber botani yang diekstrak daripada pokok neem.  Mengurang populasi serangga perosak dengan cara membantutkan pertumbuhan serangga perosak, menghalang pemakanan dan menghalang peneluran.  Kurang bahaya pada serangga berfaedah.
   

 3. Azoxystrobin (22.94% w/w) - Racun Kulat
  Nama dagangan:  Amistar
  Formulasi:  Pekat (SC)
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 5006 Kelas IV
  Nama pendaftar:  Zeneca (Malaysia) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Racun sistemik berpektrum luas dan mempunyai ciri-ciri pencegahan penyakit.  Untuk kawalan karat putih pada kewa, penyakit lecuh (phytopthora infestans) pada tomato, reput buah (colletotrichum capsici) pada cili, dan kulapuk downy pada timun.  TDMH: 3 hari bagi cili, tomato dan timun.
   

 4. Chiorfepapyr
  Nama dagangan:  Kotetsu
  Formulasi: Pekat (SC)
  Tahun didaftar:  1997
  No. LRMP : 4539 Kelas III
  Nama pendaftar:  Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Bertindak sebagai racun konak dan racun perut.  Untuk mengawal ulat Plutella pada kubis dan kubis cina; kutu thrips dan lelompat daun pada timun dan terung dan hamama merah pada bunga mawar.  TDMH:  14 hari bagi kubis dan kubis cina, 3 hari bagi terung dan timun.
   

 5. Cyclosulfamuron (10% w/w) - Racun Rumpai
  Nama dagangan:  Invest 10 WP
  Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 4734 Kelas IV
  Nama pendaftar:  Cyanamid Agricultural Products Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Racun sistemik yang meresap melalui akar dan daun.  Untuk mengawal rumpai berdaun lebar dan rusiga seperti keladi air, rumput telinga tikus, lakum air, rumput air, pada tanaman padi.  Racun ini boleh dicampur dengan bahan aktif propanil atau pendimethalin untuk mengawal rumpai jenis rumput.
   

 6. Prodione (50% w/w) - Racun Kulat
  Nama dagangan:  Rovral
  Formulasi:  Serbuk Bancuh (WP)
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 4898  Kelas IV
  Nama pendaftar:  Rhone Poulenc Malaysia Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Racun kontrak yang mempunyai tindakan protective dan curative.  Untuk mengawal penyakit hawar, bintik daun pada tanaman kubis cina, timun, tomato, kulapuk kelabu bagi cili, tomato, terung, kekwa, ros, binting perang, hawar seludang pada tanaman padi dan rumput turf.  TDMH:  3 hari bagi timun dan tomato; 7 hari bagi kubis cina, terung dan cili.
   

 7. Niclosamide ethanolamine (81.4% w/w) - Racun Binatang Lunak (Molluscicide)
  Nama dagangan:  Baykyscude 70 WP
  Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 5031
  Nama pendaftar:  Bayer (Malaysia) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Bertindak sebagai racun perut dan melalui sistem pernafasan.  Untuk kawalan siput gondang di kawasan padi.  Racun toksik kepada ikan;  elakkan melepas anak ikan ke dalam kawasan yang telah dirawat sekurang-kurang 7 hari selepas semburan.  Racun dihadkan penggunaannya dan hanya boleh didapati daripada penjual yang dibenarkan.  Pengguna perlu mendapat surat kebenaran untuk membeli daripada Pegawai Pelesen, Bahagian Kawalan Racun Perosak, Jabatan Pertanian.
   

 8. Pymetrozine (25% w/w) - Racun Serangga
  Nama dagangan:  Chess 25 WP
  Formulasi: Serbuk Bancuh (WP)
  Tahun didaftar:  1997
  No. LRMP :  IV
  Nama pendaftar:  Novartis Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Racun yang memilih; spesifik kepada serangga Homoptera.  Memberi kesan kepada pelakuan (behaviour) sehingga serangga perosak berhenti memakan.  Untuk mengawal bena perang pada padi.  Kurang merbahaya kepada serangga berfaedah.  TDMH:  14 hari selepas semburan akhir bagi tanaman padi.
   

 9. Silafluofen (19.6% w/w) - Racun Serangga
  Nama dagangan:  Silatop
  Formulasi: Emulsi, Minyak Dalam Air (EW)
  Tahun didaftar:  1997
  No. LRMP : 4659 Kelas III
  Nama pendaftar:  Hoechst Malaysia Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Cara tindakan - racun perut dan konak.  Untuk mengawal bena hijau dan bena perang pada tanaman padi.  TDMH:  14 hari selepas semburan akhir bagi tanaman padi.
   

 10. Spinosad (2.5% w/w) - Racun Serangga
  Nama dagangan: Success 25 SC
  Formulasi: Pekat (SC)
  Tahun didaftar:  1998
  No. LRMP : 4913 Kelas IV
  Nama pendaftar:  Dow Agrosciences (Malaysia) Sdn. Bhd.

  Deskripsi:
  Berasal dari kompound semulajadi spinosyns.  Spinosyns adalah hasil dari proses fermentasi actinomycete.  Bertindak secara sentuhan dan kontak.  Untuk mengawal ulat Plutella pada tanaman sawi putih, sawi bunga dan kubis, ulat ratus pada kailan.  Impak pada serangga berfaedah - slightly harmful.  TDMH:  3 hari bagi sawi putih dan sawi bunga.

Nota:
TDMH - Tempoh dilarang mengutip hasil selepas semburan akhir.

 

CARA-CARA MENGATASI MASALAH SISABAKI RACUN PEROSAK

Penggunaan racun perosak bertujuan untuk mengelakkan kerugian akibat serangan makhluk perosak dan seterusnya meningkatkan hasil.  Apabila racun perosak digunakan pada tanaman sebahagian besar racun perosak tersebut akan terurai manakala sebahagian lagi mungkin akan tertinggal pada tanaman tersebut.

Bahagian yang tertinggal ini dipanggil sisabaki racun perosak.  Sisabaki racun perosak yang berlebihan dalam makanan atau hasil pertanian boleh memudaratkan kesihatan.  Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab pengeluar untuk memastikan hasil pertanian yang dijual adalah selamat kepada pengguna.  Masalah sisabaki racun perosak yang berlebihan dalam hasil pertanian boleh diatasi dengan mengambil langkah-langkah berikut:-

 • Pastikan samada racun perosak perlu digunakan
  Perosak-peorsak boleh dikawal dengan beberapa cara seperti amalan kultura, kawalan biologi atau kawalan dengan menggunakan racun perosak.  Gunakan racun perosak apabila perlu sahaja.
   

 • Pilih racun perosak yang disyorkan
  Kenalpasti perosak terlebih dahulu dan gunakan racun perosak yang disyorkan berkesan bagi mengawal perosak tersebut.  Jika perlu, dapatkan nasihat Pegawai Pertanian.
   

 • Baca label
  Dengan membaca label, anda akan mengetahui maklumat seperti jenis perosak yang boleh dikawal, kadar dan masa semburan, tempoh akhir semburan dan lain-lain maklumat.
   

 • Patuhi kadar dan cara penggunaan racun perosak
  Kadar bancuhan dan cara penggunaan racun perosak terdapat pada label.  Ikuti sepenuhnya arahan dan cara-cara membancuh serta menggunakan racun perosak tersebut.  Kadar bancuhan yang salah boleh menyebabkan kawalan tidak berkesan menimbulkan masalah sisabaki berlebihan, menimbulkan kekebalan perosak dan pencemaran alam sekitar.
   

 • Patuhi PHI
  PHI ialah tempoh menunggu yang perlu dipatuhi diantara semburan terakhir racun perosak dan masa mengutip hasil untuk mempastikan sisabaki racun perosak pada tanaman adalah dibawah paras yang dibenarkan.
   

 • Periksa alat penyembug berkeadaan sempurna
  Alat penyembur yang rosak akan menyebabkan semburan tidak rata dan menimbulkan masalah sisabaki pada setengah tanaman.
   

 • Jangan salahguna racun perosak
  Jangan gunakan racun perosak untuk lain-lain tujuan selain yang disyorkan.  Contohnya: amalan menyembur racun kulat untuk menyegarkan sayur-sayuran adalah satu amalan yang salah.
   

 • Bersihkan hasil tanaman
  Amalan membasuh hasil tanaman boleh mengurangkan paras sisabaki racun perosak terutama racun jenis sentuh.

 [ke Laman Utama]    [ ke belakang ]

 Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
09 July 2009 12:29:33 AM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan mana-mana rantaian laman
tidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini, sila hubungi webmaster:
mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.