Struktur Tanah
 

Petikan : Panduan Mengenali Siri-siri Tanah Utama di Semenanjung Malaysia terbitan Ogos 1993

PANDUAN SIRI-SIRI TANAH UTAMA
DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 

SIRI-SIRI TANAH KUMPULAN 2: 
Tanah terbentuk dari batuan endapan dan batuan metamorfik bergred rendah

 

SIRI APEK


Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy: 
  Aquic Hapludult, fine loamy, kaolinitic, isohyperthermic.
   
 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:
Putih (5Y 8/1, 8/2); sedikit arau merah kuning (7.5YR 6/6, 6/8); lom lempung berpasir  halus, berstruktur blok bersegi dan prisma, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana ke kuat; agak teguh ke teguh; sederhana dalam; agak tak sempurna salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes tinggi; horizon diagnosis kandik.


Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.
 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana
 3. Saliran:  Sederhana.
 4. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.
 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak :  3t(cdGn);    Terain berbukit  :  4Gt(cdn);   Terain curam  :  5G(t)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air,
  dan membaiki struktur tanah.

Taburan:
Johor, Pahang dan Terengganu.
 

 

SIRI BATU ANAM

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Aquic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Heplic Acrisol


Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu muda (10YR 7/1, 7/2) ke putih (10YR 8/1, 8/2); agak banyak arau kuning coklat merah (2.5Y 6/4) dan sedikit arau kuning merah (5YR 5/6); lempung ke lempung berlodak; berstruktur blok bersegi dan prisma, saiz sedang hingga kasar, gred kuat; teguh; sederhana dalam ke bahan induk; agak tak sempurna salir; terdapat di terain beralun hingga berombak; keupayaan pertukaran kation < 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

 

 

Kumpulan 2

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sederhana.

 2. Kedalaman ke lapisan padat: Serius.

 3. Saliran:  Sederhana.

 4. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun :  3t (cdn);    Terain berombak : 3t (cdGn)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air, dan membaiki struktur tanah.

Taburan:
Johor, Negeri Sembilan dan Pahang.

 


SIRI BATU LAPAN

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Plinthic Hapludult, clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Plinthic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); agak banyak arau merah (2.5YR 4/6); lempung berpasir halus, berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred sederhana; peroi ke teguh; sederhana dalam; lapisan yang mengandungi serpihan syal berlaterit  (laterised shale fragments) antara 50-100 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan :  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat :   Sederhana.

 3. Ketidakseimbangan nutrien :  Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 2cGnr;  Terain berbukit  :  3G(cnr);   Terain curam  :  5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Kedah, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor.

 

 

SIRI BUNGOR

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Paleudult, Clayey, kaolinitic, isohyperthemic
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

siri Bungor patutnya ditulis "clayey, kaolinitic, isohyperthemic, Typic Paleudult". bukan Typic Paleudult, clayey, kaolinitic, isohyperthemic.

Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang, gred lemah ke sederhana; peroi; dalam; salir, terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) seklilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun: 2n(G); Terain berombak: 2Gnt; Terain berbukit : 3G(nt); Terain curam:  5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia.

 


SIRI CHAT


Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Acrudoxie Paleudult, clayey,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:
Kuning coklat (1-YR 6/6, 6/8) ke coklat pekat (7.5YR 4/6, 5/6, 5/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang; gred lemah ke sederhana; peroi; dalam; salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun : 2nt(G);  berombak : 2Gnt;  Terain berbukit  :  3G(nt);   Terain curam  :  5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Daerah Lipis, Pahang dan Jajahan Kuala Krai, Kelantan.

 


SIRI DURIAN

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Plinthaquic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Ferric Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); agak banyak arau merah (2.5YR 4/6) pada kedalaman 70 sm dan bawah; lempung berlodak; berstruktur blok subsegi dan bersegi, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana ke kuat; teguh; sederhana dalam; lapisan saprolit di antara 50 dan 100 sm; sederhana salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:
 

 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana.

 3. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

 4. Tekstur dan struktur:  Serius.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun : 3t (cn); Terain  berombak : 3t(cGn);  Terain berbukit  :  4Gt(cn);   Terain curam  :  5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Johor, Kelantan, Negeri Sembilan dan Pahang.

 


SIRI KEDAH

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Ruptic-Lithic-Enthic Hapludult or Lithic Hapludult, fine loamy over fragmental, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend:
  HaplicAcrisol, skeletic phase or Dystric Leptosol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lom lempung berbasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred lemah ke sederhana; peroi; cetek; bulder batu pasir diantara 0 dan 50 sm;  salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisasn padat:  Serius.

 3. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak: 4cR(Gn);  Terain berbukit: 4cGR(n);  Terain curam: 5G(cR)

Kesesuaian tanaman:
Getah, buah-buahan dan agroperhutanan.

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia.

 

 

SIRI KEMUNING
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Paleudult, clayey,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat coklat buah zaitun (2.5Y 4/4) ke buah zaitun (5Y 5/3, 5/4, 5/6, 4/3, 4/4); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang hingga kasar; gred sederhana;   peroi ke agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:
 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana.

 3. Saliran:  Kecil.

 4. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 2cGn(d)  Terain berbukit : 3G (cn);  Terain curam :  5G.

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau.
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Johor, Kelantan, Perak dan Pahang.

 


 

SIRI KUAH

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Hapludult, clayey over fragmental,  mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Skeletic phase.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8) hingga ke kuning coklat (10YR 6/6, 6/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz halus hingga sedang; gred  sederhana; peroi hingga agak teguh; cetek; salir;  terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

 

Kumpulan 2

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana.

 3. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 4ct(Gn);  Terain berbukit : 4cGt(n);  Terain curam :  5G(ct).

Kesesuaian tanaman:
Getah, buah-buahan dan agroperhutanan.

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Mengganti dengan tanah tanpa batu.
- Lubang tanaman lebih besar dan dalam..
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia.

 

 

SIRI MARANG

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Kandiudult, fine loamy,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning pucat (2.5YR 7/4, 8/4 dan 5Y 7/3, 7/4, 8/3, 8/4); sedikit arau kuning merah (5YR 6/6); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang hingga kasar; gred sederhana; agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis kandik.

Halangan tanah:

 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana.

 3. Saliran:  Kecil.

 4. Ketidakseimbangan nutrien:   Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 2cdGn;  Terain berbukit: 3G(cdn);  Terain curam :  5G.

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia terutama di negeri Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu.

 

 

SIRI MUNCHONG


Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Hapludox, very fine,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:
Coklat pekat (7.5YR 5/6, 5/8) ke kuning merah (7.5YR 6/6, 6/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi; saiz  halus, gred lemah ke sederhana; sangat peroi; dalam; sangat salir; terdapat di terain beralun hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis oksik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun: 2nt(G);  Terain berombak : 2Gnt;  Terain berbukit: 3G(nt);  Terain curam :  5G.

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia.

 

 

SIRI MUSANG


Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Paleudult, clayey, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berlodak; berstruktur blok subsegi ke bersegi, saiz sedang hingga kasar, gred sederhana; peroi ke agak teguk; dalam; salir; terdapat di terain berombak hingga curm; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain Terain berombak : 2Gn; Terain Berbukit: 3G(n); Terain Curam: 5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

 

 

SIRI NAMI

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Hapludox, fine loamy over fragmental, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz halus hingga sedag, gred lemah; peroi; sederhana dalam; batu pasir antara 50 dan 100 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Saliran:   Serius

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana

 4. Tekstur dan struktur:  Sederhana.

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 2cGnr; Terain berbukit: 3G(cnr); Terain buram: 5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di Semenanjung Malaysia terutama di Negeri Kedah.

 

 

SIRI PADANG BESAR
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Hapludult, clayey-skeletal,  mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Plinthic Acrisol, Skeletic phase

Sifat-sifat utama tanah:

Kuning coklat (10YR 6/6, 6/8) ke coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi, saiz sedang, gred sederhana; agak teguh ke teguh; cetek; lapisan yang mengandungi serpihan syal berlaterit antara 0 dan 10 sm; salir; terdapat di terain berombak hingga curam, keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 

Kumpulan 2

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Serius

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 3c(Gnr); Terain berbukit : 4cG(nr); Terain curam : 5G(c)

Kesesuaian tanaman:
Getah, buah-buahan dan agroperhutanan. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Kedah, Negeri Sembilan, Johor dan Pahang.

 

 

SIRI POHOI
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Kandiudult, clayey,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat kuning muda (2.5Y 6/4); lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz sedang hingga kasar, gred sederhana; peroi hingga agak teguh; sederhana dalam; sederhana salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation 5-10 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis kandik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Sederhana hingga sangat serius.

 2. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain berombak : 2cGn(d);     Terain berbukit : 3G(cn);      Terain curam : 5G.

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan.

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Johor, Perak dan Pahang.

 

 

SIRI PRANG
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Hapludox, very fine,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Rhodic Ferralsol.

Sifat-sifat utama tanah:

Merah kuning (5YR 4/6, 5/6, 5/8) hingga merah (2.5YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8); lempung berat; berstruktur blok subsegi; saiz halus, gred lemah; sangat peroi; dalam; sangat salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis oksik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Saliran:  Serius

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun: 3D(nt); Terain berombak : 3D(Gnt); Terain berbukit : 4DG(nt); Terain curam : 5G(D)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia kecuali Negeri Perlis dan Pulau Pinang.

 

 

SIRI SERDANG
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Paleudult, fine loamy,  kaolinitic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8) ke coklat pekat (7.5YR 4/6, 5/6, 5/8); lom lempung berpasir halus; berstruktur blok subsegi; saiz halus hingga sedang, gred lemah; peroi; dalam; salir; terdapat di terain berombak ke curam; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis argilik.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Kecil hingga sangat serius.

 2. Tekstur dan struktur:  Sederhana.

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.

 

Kumpulan 2

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain beralun: 2nt(G);  Terain berombak : 2Gnt;  Terain berbukit : 3G(nt);   Terain curam : 5G

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit, koko, getah, kelapa, buah-buahan dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:
- Pembinaan teres yang sesuai dan penanaman tanaman penutup bumi untuk kawalan hakisan tanah.
- Pembajaan yang sempurna.
- Pemuliharaan kelembapan dengan sungkupan.
- Pengairan terutamanya dalam musim kemarau
- Penggunaan bahan organik untuk mempertingkatkan daya pegangan nutrien dan air.

Taburan:
Di seluruh Semenanjung Malaysia.

 


 

 [ke Laman Utama]        [ seterusnya ]
 


 


Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
10 February 2010 02:13:22 PM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan mana-mana rantaian laman
tidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini, sila hubungi webmaster:
mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.