Struktur Tanah
 

 

Petikan : Panduan Mengenali Siri-siri Tanah Utama di Semenanjung Malaysia terbitan Ogos 1993
 

PANDUAN SIRI-SIRI TANAH UTAMA
DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 

KUMPULAN 7: 
Tanah BRIS

 

SIRI BAGING
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Quartzipsamment, coated, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Acrisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat pucat (10YR 6/3) ke coklat pucat lampau (10YR 7/3, 8/3, 8/4); berpasir kasar, berstruktur butir tunggal; dalam; sangat  salir;  terdapat di terain rata hingga beralun; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Kecerunan:  Tiada hingga kecil.
Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.
Tekstur dan struktur:  Serius

 

Kumpulan 7


Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
  4DT(n)

Kesesuaian Tanaman
Kelapa, gajus, tembakau dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan

 1. Memerlukan penambahan tanah bertekstur lempung dan bahan organan seperti kompos, tahi lembu dan tahi ayam dalam lubang tanaman untuk memperbaiki struktur tanah, daya pegangan air dan nutrien.

 2. Pembajaan yang sempurna dan kerap.

 3. Pemuliharaan kelembapan tanah dengan sungkupan.

 4. Tanam atas batas bagi tanaman kontan.

 5. Memerlukan pengairan intensif.

Taburan:
Permatang pantai di bahagian Pantai Timur Semenanjung Malaysia termasuk Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor.

 

SIRI JAMBU

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Spodic Quartzipsamment, uncoated,  isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Spodic-Albic Arenosol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu muda (10Y 7/1, 7/2); ke putih (10YR 8/1, 8/2); berpasir kasar; berstruktur butir tunggal; dalam;  tersangat  salir; terdapat di terain rata hingga beralun; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis diagnosis.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius.
Kecerunan:  Tiada hingga kecil.
Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.
Tekstur dan struktur:  Serius.

 

Kumpulan 7

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain rata dan beralun:  4DT(n).

Kesesuaian tanaman:
Kelapa, gajus, tembakau dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Memerlukan penambahan tanah bertekstur lempung dan bahan organan seperti kompos, tahi lembu dan tahi ayam dalam lubang tanaman untuk memperbaiki struktur tanah, daya pegangan air dan nutrien.

 2. Pembajaan yang sempurna dan kerap.

 3. Gunakan sungkupan untuk mengawal kelembapan tanah.

 4. Tanam atas batas bagi tanaman kontan.

 5. Memerlukan pengairan intensif.

Taburan:
Permatang pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia termasuk negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor.

 

 

SIRI PAUH

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Quartzipsamment, coated, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Arenosol..

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat kuning (10YR 5/4, 5/6, 5/8), berpasir kasar; tidak berstruktur; gegai; dalam; sangat salir; terdapat di terain rata hingga beralun; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 1. Kecerunan:  Tiada hingga kecil.

 2. Saliran:  Serius

 3. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.

 4. Tekstur dan struktur:  Sederhana.

 

Kumpulan 7

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Terain rata dan beralun:  4DT(n)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa, gajus, tembakau dan tanaman jangka pendek. 

Pengurusan:

 1. Memerlukan penambahan tanah bertekstur lempung dan bahan organan seperti kompos, tahi lembu dan tahi ayam dalam lubang tanaman untuk memperbaiki struktur tanah, daya pegangan air dan nutrien.

 2. Pembajaan yang sempurna dan kerap.

 3. Gunakan sungkupan untuk mengawal kelembapan tanah.

 4. Tanam atas batas bagi tanaman kontan.

 5. Memerlukan pengairan intensif.

Taburan:
Permatang pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia termasuk negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor.

 

 

SIRI RUDUA

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Haplorthod, sandy, siliceous,  isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Haplic Podzol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu coklat (10YR 6/2, 2.5Y 6/2)) ke kelabu (10YR 5/1, 6/1); berpasir kasar; berstruktur butir tunggal; gegai; sederhana dalam; horizon spodik diantara kedalam 50-100 sm; sangat salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation < 5 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis spodik dan albik.

Halangan tanah:

 1. Saliran:  Serius

 2. Kecerunan:  Tiada hingga kecil.

 3. Tekstur dan struktur:  Serius

 4. Ketidakseimbangan nutrien:  Sederhana.

 5. Kedalaman ke lapisan padat:  Sederhana.

 

Kumpulan 7

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Lapisan spodik lembut  :  4DT(n)
Lapisan spodik keras    :  4DT(cn)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa, gajus, tembakau dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Memerlukan penambahan tanah betekstur lempung dan bahan organan seperti kompos, tahi lembu dan tahi ayam dalam lubang tanaman untuk memperbaiki struktur tanah, pegangan air dan nutrien.

 2. Pembajaan yang sempurna dan kerap.

 3. Gunakan sungkupan untuk mengawal kelembapan tanah.

 4. Tanam atas batas bagi tanaman kontan.

 5. Memerlukan pengairan intensif.

Taburan:
Permatang pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia termasuk negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor.

 

 

KUMPULAN 8: 
Tanah Asid Sulfat

 

SIRI JAWA
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Sulfic Tropaquept, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Fluvisol

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat gelap (10YR 3/3); ke coklat (10YR 5/3); agak banyak arau jarosit (2.5Y 8/6, 8/8) dan pH < 3.5 pada kedalaman 50-100 sm; lempung; berstruktur blok subsegi; saiz halus hingga sedang, gred sederhana; peroi; sederhana dalam; tak sempurna hingga kurang salir; terdapat di terain rata;   keupayaan pertukaran kation < 20-25 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis sulfurik.

Halangan tanah:

 1. Saliran:  Sederhana ke serius

 2. Kedalaman ke lapisan asid sulfat:  Kecil.

 3. Tekstur dan struktur:  Sederhana.

 

Kumpulan 8

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.    2d(a)
2.    3d(t).

Kesesuaian tanaman:
Kelapa, kelapa sawit, koko, buah-buahan dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Kawalan paras air pada 50-75 sm dari permukaan tanah.

 2. Kurangkan keasidan dengan pencucian (flushing, pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Tambahkan baja potasy.

 5. Tanam di atas batas bagi tanaman jangka pendek.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Selangor, Seberang Prai, Perak; Kedah dan Johor.

 

 

SIRI LINAU
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Sulfaquent, fine, mixed,  isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Fluvisol.

Sifat-sifat utama tanah:
Kelabu coklat gelap (10YR 4/2); lempung; berstruktur masif; sangat lekit, cetek, horizon sulfidik pada kedalaman 0-50 sm; sangat kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 25-30 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis sulfidik.

Halangan tanah:

Saliran :  Serius
Tekstur dan struktur:  Serius
Kemasaman:  Sederhana ke serius.

 

Kumpulan 8


Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   4dt(a)   
2.  
4adt

Kesesuaian tanaman:
Padi, kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Kawalan paras air di permukaan tanah bagi tanaman padi dan pada 50-75 sm di bawah permukaan tanah bagi tanaman lain.

 2. Kurangkan keasidan dengan pencucian (flushing), pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Tambahkan baja potasy.

 5. Tanam atas batas/busut.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Selangor;  Seberang Prai Perak; Kedah dan Johor.

 

 

SIRI MERBUK
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Sulfaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Fluvisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu (10YR 5/1, 6/1); lempung; berstruktur masif hingga blok bersegi; saiz sangat kasar; gred lemah; lekit; cetek ke sederhana dalam; sangat kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 25-30 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis sulfidik.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Tekstur dan struktur:  Serius
Kemasaman:  Sederhana ke serius.

 

Kumpulan 8

 

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   4dt(a)   
2.  
4adt

Kesesuaian tanaman:
Padi, kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Kawalan paras air di permukaan tanah bagi tanaman padi dan pada 50-75 sm di bawah permukaan tanah bagi tanaman lain.

 2. Kurangkan keasidan dengan pencucian (flushing), pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Tambahkan baja potasy.

 5. Tanam atas batas/busut.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Selangor;  Seberang Prai Perak; Kedah dan Johor.

 


SIRI PARIT BOTAK
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Sulfaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Fluvisol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu cerah (10YR 3/3); agak banyak arau jarosit (2.5Y 8/6, 8/8) dan pH < 3.5 diantara 0-50 sm; lempung; berstruktur  blok bersegi; saiz halus hingga sedang; gred sederhana; lekit; cetek; kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 20-25 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis sulfurik.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Lapisan asid sulfat:  Sederhana hingga serius.

 

Kumpulan 8


Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   3d(a)  
2.  
4ad

Kesesuaian tanaman:
Padi, kelapa, kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Kawalan paras air di permukaan tanah bagi tanaman padi dan pada 50-75 sm di bawah permukaan tanah bagi tanaman lain.

 2. Kurangkan keasidan dengan pencucian (flushing), pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Tambahkan baja potasy.

 5. Tanam atas batas/busut.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Selangor;  Seberang Prai Perak; Kedah dan Johor.

 

 

SIRI SEDU
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Sulfaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Fluvisol.

Sifat-sifat utama tanah:
Coklat gelap (10YR 3/3) ke coklat (10YR 5/3); agak banyak arau jarosit (2.5Y 8/6, 8/8) dan pH < 3.5 diantara 0-50 sm; lempung; berstruktur  blok subsegi; saiz halus hingga sedang; gred sederhana; peroi; cetek; kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 20-25 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis sulfurik.

Halangan tanah:
Saliran:  Sederhana.
Lapisan asid sulfat:  Sederhana hingga serius.

 

Kumpulan 8

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   3d(a)  
2.  
4ad

Kesesuaian tanaman:
Kelapa, kelapa sawit, koko, buah-buahan dan padi.

Pengurusan:

 1. Kawalan paras air di permukaan tanah bagi tanaman padi dan pada 50-75 sm di bawah permukaan tanah bagi tanaman lain.

 2. Kurangkan keasidan dengan pencucian (flushing), pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Tambahkan baja potasy.

 5. Tanam atas batas/busut.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Selangor;  Seberang Prai Perak; Kedah dan Johor.

 

 

KUMPULAN 9: 
Tanah Lempung Laut Tidak Berasid Sulfat


SIRI BRIAH

 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Fluvaquent, very fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Dystric Gleysol.

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu coklat muda (10YR 6/2); banyak arau kuning merah (7.5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8) dan kuning coklat (10YR 6/6, 6/8); lempung; berstruktur  blok bersegi dan subsegi; saiz sedang hingga kasar; gred sederhana; lekit; dalam; agak kurang salir ke tak sempurna salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 15-20 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 1. Keadaan semasa
  Saliran:  Serius
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

 

Kumpulan 9

 1. Setelah diadakan saliran
  Saliran:  Sederhana
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   Keadaan semasa            : 3d(t)
2.   Setelah diadakan saliran :  2dt

Kesesuaian tanaman:
Keadaan semasa :  Kelapa sawit, sagu, sayur-sayuran dan padi.
Setelah diadakan saliran:  Tanaman kekal dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Johor, Melaka, Perak dan Selangor.

 

 

SIRI PEREPAT
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Typic Fluvaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Dystric Gleysol

Sifat-sifat utama tanah:
Kelabu coklat muda (10YR 6/2); agak banyak arau kuning (10YR 7/6, 7/8, 8/6, 8/8); lempung; berstruktur  blok subsegi; saiz sedang; gred lemah; lekit; cetek; kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 15-20 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 1. Keadaan semasa
  Saliran:  Serius
  Tekstur dan struktur:  Sederhana
   

 2. Setelah diadakan saliran
  Saliran:  Sederhana
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

 

Kumpulan 9

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   Keadaan semasa            : 3d(t)
2.   Setelah diadakan saliran :  2dt

Kesesuaian tanaman:
Keadaan semasa :  Kelapa sawit, sagu, sayur-sayuran dan padi.
Setelah diadakan saliran:  Tanaman kekal dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Perak dan Selangor.

 

 

SIRI SEBERANG

 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Sulfic Fluvaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Gleysol

Sifat-sifat utama tanah:
Coklat (10YR 5/3); lempung; berstruktur  blok subsegi; saiz halus hingga sedang; gred sederhana; peroi sederhana dalam; kurang salir hingga tak salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 16-20 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 1. Keadaan semasa
  Saliran:  Serius
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

 

Kumpulan 9

 1. Setelah diadakan saliran
  Saliran:  Sederhana
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
1.   Keadaan semasa            : 3d(t)
2.   Setelah diadakan saliran :  2dt

Kesesuaian tanaman:
Keadaan semasa :  Kelapa sawit, sagu, sayur-sayuran dan padi.
Setelah diadakan saliran:  Tanaman kekal dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Dataran pinggir laut Negeri Perak, Selangor Melaka dan Johor.

 

 

SIRI SELANGOR
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Aeric Tropic Fluvaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Dystric Gleysol

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat (10YR 5/3) ke coklat tua (7.5YR 4/2); sedikit arau coklat kuning (10YR 6/8); lempung; berstruktur  blok subsegi; saiz  sedang; gred sederhana; peroi;; sederhana dalam;  tak sempurna salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 20 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:  Saliran:  Sederhana

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:  2d

 

Kumpulan 9

Kesesuaian tanaman:
Padi, kelapa, kelapa sawit, koko, tanaman jangka pendek dan buah-buahan seperti pisang, mempelam, belimbing dan lain-lain.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Johor, Perak dan Selangor.

 

 

SIRI SERKAT
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Aeric Tropic Fluvaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Eutric Gleysol.

Sifat-sifat utama tanah:

Coklat (10YR 5/3); sedikit arau coklat tua (10YR 3/3); lempung; berstruktur  blok segi; saiz sedang; gred sederhana; agak lekit;; cetek; kurang; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 15-20 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 1. Keadaan semasa
  Saliran:  Serius
  Tekstur dan struktur:  Serius
   

 2. Setelah diadakan saliran
  Saliran:  Sederhana
  Tekstur dan struktur:  Serius

 

Kumpulan 9

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Keadaan semasa            :  4dt
Setelah diadakan saliran :  3t(d)

Kesesuaian tanaman:
Keadaan semasa:  Sagu dan padi.
Setelah diadakan saliran:  Kelapa, kelapa sawit, pisang dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Perak, Selangor, Melaka dan Johor.

 


SIRI SERONG
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Tropic Fluvaquent, fine, mixed, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Dystric Gleysol

Sifat-sifat utama tanah:

Kelabu hijau (5GY 6/1-5G 5/1); agak banyak arau coklat pekat (7.5YR 4/6, 5/6, 5/8); lempung; berstruktur  blok subsegi dan blok bersegi; saiz sedang hingga kasar; gred lemah; dalam; kurang salir; terdapat di terain rata; keupayaan pertukaran kation 20-30 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon diagnosis.

Halangan tanah:

 

Kumpulan 9

 1. Keadaan semasa
  Saliran:  Serius
  Tekstur dan struktur:  Sederhana
   

 2. Setelah diadakan saliran
  Saliran:  Sederhana
  Tekstur dan struktur:  Sederhana

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
Keadaan semasa            :  3d(t)
Setelah diadakan saliran :  2dt

Kesesuaian tanaman:
Keadaan semasa:  Kelapa sawit, sagu, sayur-sayuran dan padi.
Setelah diadakan saliran:  Tanaman kekal dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Tanaman padi:
  - bekalan air yang mencukupi.
  - ratakan tanah.
  - pembajaan yang sempurna.
   

 2. Tanaman selain daripada tanaman padi
  - turunkan paras air kepada 50-75 sm dari permukaan tanah dengan mengadakan sistem saliran.
  - membajak dan menggembur tanah bagi tanaman kontan.
  - pembajaan yang sempurna.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Perak, Selangor, Melaka dan Johor.

 

 

KUMPULAN 10: 
Tanah
Organan (Gambut) Cetek


SIRI
BAKRI
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Terric Sulfihemist, fine, dysic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Histosol

Sifat-sifat utama tanah:

Merah muram (2.5YR 3/2) ke merah muram lampau (2.5YR 2.5/2) dan coklat merah tua (2.5YR 2.5/4, 3/4; 5YR 2.5/2, 3/2, 3/3, 3/4); lapisan organik sekurang-kurangnya 50 sm tebal, kebanyakannya bahan organan hemik yang separuh reput; berstruktur  masif, cetek, lapisan sulfidik di antara 50 dan 100 sm; tersangat salir hingga kurang salir; terdapat di berpaya; keupayaan pertukaran kation 40-80 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis histik dan lapisan sulfidik.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Lapisan organik:  Sederhana
Kedalaman ke lapisan asid sulfat:  Kecil.

 

Kumpulan 10

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
3d(o)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Saliran terkawal dengan menurunkan paras air secara berperingkat-peringkat untuk mengelakkan pengecutan yang teruk.

 2. Kurangkan keasidan dengan pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Pembajaan yang sempurna.

 5. Tambahkan baja mikronutrien.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Perak, Selangor, Johor, Pahang dan Terengganu.

 

 

SIRI PENOR
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Terric Troposaprist, fine, dysic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Thionic Histosol.

Sifat-sifat utama tanah:

Merah muram (2.5YR 3/2) ke merah muram lampau (2.5YR 2.5/2) dan coklat merah tua (2.5YR 2.5/4, 3/4, 5YR 2.5/2, 3/2, 3/3, 3/4); lapisan organik sekurang-kurangnya 50 sm tebal; kebanyakannya bahan organan saprik yang telah reput; berstruktur  masif; cetek; lapisan sulfidik diantara 50 dan 100 sm; tersangat salir hingga kurang salir; terdapat di kawasan berpaya; keupayaan pertukaran kation 40-100 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; tiada horizon histik dan lapisan sulfidik.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Lapisan organik:  Sederhana
Kedalaman ke lapisan asid sulfat:  Kecil.

 

Kumpulan 10

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
3d(o)

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Saliran terkawal dengan menurunkan paras air secara berperingkat-peringkat untuk mengelakkan pengecutan yang teruk.

 2. Kurangkan keasidan dengan pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Pembajaan yang sempurna.

 5. Tambahkan baja mikronutrien.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Perak, Selangor, Johor, Pahang dan Terengganu.

 

 

KUMPULAN 11: 
Tanah
Organan (Gambut) Dalam dan Sederhana Dalam


SIRI TASIK
 

Klasifikasi Tanah:

 1. USDA Soil Taxonomy:
  Fibric Tropohemist, dysic, isohyperthermic.
   

 2. FAO / UNESCO Legend: Terric Histosol.

Sifat-sifat utama tanah:

Merah muram (2.5YR 3/2) ke merah muram lampau (2.5YR 2.5/2) dan coklat merah tua (2.5YR 2.5/4, 3/4; 5YR 2.5/2, 3/2, 3/3, 3/4);; sederhana dalam; lapisan hemik 70 sm tebal dari permukaan tanah diikuti oleh lapisan fibrik (kayu, dahan, tunggul) di bawah 70 sm sehingga 150 sm; tanah aluvium sungai di bawah 150 sm; berstruktur  masif; tersangat hingga kurang salir; terdapat di kawasan berpaya; keupayaan pertukaran kation 40-100 cmol (+) sekilogram tanah; ketepuan bes rendah; horizon diagnosis histik.

Halangan tanah:
Saliran:  Serius
Lapisan organik:  Serius

 

Kumpulan 11

Kelas dan subkelas kesesuaian tanah:
4do.

Kesesuaian tanaman:
Kelapa sawit dan tanaman jangka pendek.

Pengurusan:

 1. Saliran terkawal dengan menurunkan paras air secara berperingkat-peringkat untuk mengelakkan pengecutan yang teruk.

 2. Kurangkan keasidan dengan pengapuran, abu tandan buah kelapa sawit dan lain-lain.

 3. Elakkan penggunaan baja yang berasid.

 4. Pembajaan yang sempurna.

 5. Tambahkan baja mikronutrien.

Taburan:
Dataran pinggir laut negeri Perak, Selangor, Johor, Pahang dan Terengganu.

 

 [ke Laman Utama]       [ seterusnya ]


 


Khas Untuk Pengunjung

PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG
KOMPLEKS PENTADBIRAN DAERAH MANJUNG, 32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA
TEL: 605-6883112 Fax: 605-6888329
Tarikh Kemaskini Terakhir:
 
09 July 2009 12:55:54 AM


dan Ruangan Webmaster

Penafian:
Hakcipta Disember 2007 Pejabat Pertanian Daerah Manjung Terpelihara.  Pejabat  ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau
kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Pejabat ini juga tiada kaitan dengan mana-mana rantaian laman
tidak rasmi yang terdapat dalam laman ini.  Sebarang pertanyaan berkenaan laman ini, sila hubungi webmaster:
mariam@perak.gov.my / mariam@malaysia.net / cantik57@hotmail.com
Sesuai dengan paparan IE versi 7.0 & ke atas dan Mozilla Firefox versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 X 768 pixel.